Главная
|
Автопарк, тарифы

Автопарк, тарифы

Фото Марка автомобиля Габариты Грузоподьемность Куб Минимум часов руб. в час Цена км. за городом
   Форд транзит 3.05х1.85х1.75 1.5 10.1 3+1 600      12
      Мерседес  3.20х1.8х1.75 1.5 10 3+1 600      12

   Фиат  дукато

      8 пас. мест

2.7х1.8х1.8 1.5 8.7 3+1 650      12

   Фольксваген

      крафтер

4.3х1.9х1.8 1.5 14.7 4+1 600      15
   Газель изотерм 3х1.8х1.8 1.5 9.7 3+1 600       15
     Газель тент 3х1.8х1.8 1.5 9.7 3+1 600       15
 

        Газель

   длиннобазная

4.2х2.0х2.0 1.5 16.8 4+1 600      15

        Газель

   длиннобазная

          борт

4х0,5х1.95 1.5 - 4+1 800     15
  Бао Феникс борт      4х0.5х1.95               4      -      4+1   900     15
   Газель фермер     4.1х2.03х1.97               1.5   16.4 4+1   800     15

 Машина изотерм

   с гидролифтом

8х1.9х2.5 12 40 6+1 1100      35

   Машина с

  гидролифтом и

боковой погрузкой

7.7х2.30х2.38 10 40 6+1 1000      25

      6 метров-10т

 

      6 метров-5т

6х0.5х2.4

 

6х0.5х2.20

10

 

5

- 6+1

1100

 

1000

     25

 

     20

     7.5 метров 7.5Х0.5Х2.5 10 - 6+1 1100      25
     Шаланда

 

13.6х0.5х2.4

 

20 - 7+1 1200      40
      Рено 6.4х2.6х2.4 4.7г, 3.5пр 40 6+1 1100       20
       Бычок    5.5х3х2.3                5    5+1  1000       20
     3 тонник     4,5х2,2х2                3    20   5+1  900       20
         Валдай     5х1.8х2.2                4   19.8   5+1   1000      20
      5 тонник     5х2.1х2.4                 5    25   6+1  1100      20
    10 тонник     6х2.5х2.45                10    36   6+1   1100      25
      Еврофура   13.6х2.68х2.5                20    85   6+1  1200      30
    Рефрежиратор

  информация

разрабатывается

        дог  
           20 т       8х2.5                20   120    дог   дог      30

       Еврофура

       Сцепка

7х2.65х2.45

8х2.6х2.45

              20      95      7+1   1200      40
 Гидроманипулятор

 5х2.3х2.5 г/п

   стрелы 3т

                5    -     дог   дог      25
      Автокран

  г/п стрелы 15 т

           25 т

            10 -15

             25

     -      дог

 

  дог

     30

    Экскаватор

 

  0.1-0.3      дог

  дог

 
     Экскаватор

 

   1.2       дог  дог  
      Погрузчик                  1.5      -       дог

 дог

 
       Погрузчик  

                3

 

                5

   

     -

 

      дог

 дог

 

 Если по каким либо причинам у нас не оказалось в данной таблице автомобиля, который вы бы хотели заказать, звоните и мы подберем для Вас оптимальный вариант, так как в таблице указаны основные виды машин.